تاریخ برگزاری

عنوان دوره هاي برگزار شده

كد دوره

پوستر

6 تا 18 آبان ماه 91

دوره تئوری و عملی ژن کلونینگ

W01

پوستر

16 تا 18 تيرماه 92

دوره تئوري عملي استخراج DNA از گياه

W02

 

 

تاریخ برگزاری

عنوان دوره هاي آتي

كد دوره

پوستر

مرداد 92

دوره تئوری و عملی ژن کلونینگ

W01

پوستر

اعلام مي شود

دوره تئوري عملي استخراج DNA از گياه

W02

 

پيش ثبت نام

كارگاه جستجوي پايگاه داده هاي زيستي

W03

 

اعلام مي شود

كارگاه مباني PCR و طراحي پرايمر

W04

 

اعلام مي شود

كارگاه ژن كلونينگ

W05

 

اعلام مي شود

كارگاه آناليز و تاييد مولكولي سازه نوتركيب

W06

 

اعلام مي شود

كارگاه آناليز نتايج توالي يابي

W07

 

اعلام مي شود

ثبت توالي شناسائي شده در بانك ژن

W08

پوستر

پيش ثبت نام

دوره تئوری و عملی کشت بافت گیاهی با تاکید بر جنبه های تجاری

W09

 

متقاضيان مي توانند جهت پيش ثبت نام در هر يك از دوره هاي فوق در ساعات اداري با شماره 8804817 تماس حاصل فرمايند و يا مشخصات خود، شماره همراه و كد دوره مورد نظر را به شماره 09105544300 پيامك بزنند. زمان برگزاري و اطلاعات تكميلي به شماره تماس متقاضيان ارسال خواهد شد.